Prekybos pradinio kapitalo suma

Elektroninių pinigų įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos laikomos su elektroninių pinigų leidimu susijusiomis, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 7.

prekybos pradinio kapitalo suma uždirbkite milijonus internete

Mokėjimo įstaigos nuosavo kapitalo poreikiui skaičiuoti turi būti taikomas vienas iš šių metodų: A, B arba C. A metodas 9. Taikant A metodą, elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikis apskaičiuojamas pagal pastarųjų prekybos pradinio kapitalo suma mėnesių elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pastoviąsias pridėtines išlaidas.

užsidirbti pinigų galimybių parinktys vaizdo kursai

Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikis turi sudaryti prekybos pradinio kapitalo suma mažiau kaip 10 procentų pastarųjų 12 mėnesių pastoviųjų pridėtinių išlaidų. Lietuvos bankas turi teisę nustatyti individualų nuosavo kapitalo poreikio dydį — padidinti arba sumažinti, jeigu nuo pastarųjų 12 mėnesių įvyko esminių pokyčių elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų veikloje pvz.

Nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo dieną elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų, dar neteikusių mokėjimo paslaugų pastaruosius 12 mėnesių, nuosavo kapitalo poreikis gali būti skaičiuojamas remiantis elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų verslo plane, kurio trūkumus, vadovaujantis Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali būti reikalaujama patikslinti Lietuvos bankui svarstant klausimą dėl licencijos išdavimo, numatytu pastoviųjų pridėtinių išlaidų dydžiu.

prekybos pradinio kapitalo suma

B metodas Taikant B metodą, elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo prekybos pradinio kapitalo suma nuosavo kapitalo poreikis skaičiuojamas pagal MOSMV. Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikis turi būti ne mažesnis už toliau nurodytų dydžių sumą, padaugintą iš didinimo daugiklio k, nustatyto 11 punkte: MOSMV dalies iki 5 mln.

Susiję straipsniai:

Eur, MOSMV dalies nuo 5 mln. MOSMV dalies nuo 10 mln.

Įstatinis kapitalas. Kas tai?

MOSMV dalies nuo mln. MOSMV dalies per mln.

prekybos pradinio kapitalo suma

Didinimo daugiklis k, naudojamas skaičiuojant elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikį pagal 10 ir 12 punktuose nurodytus B ir C metodus, yra: C metodas Taikant C metodą, elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikis turi būti ne mažesnis už Rodiklio r apskaičiavimo principai: Daugiklis n yra Eur; Pagal C metodą apskaičiuotas nuosavo kapitalo poreikis negali būti mažesnis nei 80 procentų praėjusių trejų finansinių metų nuosavo kapitalo poreikio, apskaičiuoto C metodu, vidurkio.

D metodas Taikant D metodą, elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo poreikis apskaičiuojamas pagal neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį. Elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo, skirto elektroniniams pinigams leisti, poreikis turi sudaryti ne mažiau kaip 2 procentus neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio.

Įstatinis kapitalas. Kas tai? Kam jį reikia parodyti ir kam jį galima išleisti?

Elektroninių pinigų įstaiga, teikianti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje prekybos pradinio kapitalo suma mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų leidimu, arba besiverčianti Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla, kai iš anksto nežinomas neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis, Lietuvos banko leidimu nuosavo kapitalo poreikį apskaičiuoja remdamasi pavyzdine dalimi, kuri paprastai taikoma leidžiant elektroninius pinigus, jeigu tokia pavyzdinė dalis gali būti pagrįstai nustatyta remiantis ankstesniais duomenimis, tenkinant Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Jeigu elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo dieną elektroninių pinigų įstaiga nebuvo vykdžiusi veiklos pakankamą laikotarpį, nuosavo kapitalo poreikis gali būti skaičiuojamas remiantis elektroninių pinigų įstaigos verslo plane, kurio trūkumus, vadovaujantis Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali būti reikalaujama patikslinti Lietuvos bankui svarstant klausimą dėl licencijos išdavimo, numatytu neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio dydžiu.

Elektroninių pinigų įstaiga, kuri leidžia elektroninius pinigus ir teikia su tuo susijusias mokėjimo paslaugas, pateikdama prašymą išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją, nuosavo kapitalo poreikiui skaičiuoti turi taikyti D metodą. Elektroninių pinigų įstaiga, ketinanti teikti ir mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių prekybos pradinio kapitalo suma leidimu, pateikdama prašymą išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją, turi teisę pasirinkti mokėjimo paslaugoms, nesusijusioms su elektroninių pinigų leidimu, nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodą: A, B arba C.

didžiausios pajamos internetu

Mokėjimo įstaiga, pateikdama prašymą išduoti mokėjimo įstaigos licenciją, turi teisę pasirinkti nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodą: A, B arba C. Jeigu Lietuvos bankas neprieštarauja, nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo metodas per finansinius metus gali būti keičiamas tik vieną kartą finansinių metų pradžioje, t.

prekybos pradinio kapitalo suma

Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos ne vėliau kaip prieš 30 dienų privalo raštu pranešti Lietuvos bankui apie numatomą nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodo prekybos pradinio kapitalo suma ir kartu su prašymu pateikti nuosavo kapitalo poreikio pasirinktu metodu bei nuosavo kapitalo dydžio skaičiavimo pagrindimą.

Atsižvelgdamas į teikiamas numatomas teikti mokėjimo paslaugas, jų mastą bei elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų rizikos valdymo proceso, vidaus kontrolės ir apskaitos sistemos įvertinimą, Lietuvos bankas turi teisę prekybos pradinio kapitalo suma dėl elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos pasirinkto nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo metodo taikymo.

Elektroninių pinigų įstaiga arba mokėjimo įstaiga privalo pakeisti nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo metodą, jeigu to, vadovaudamasis Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, reikalauja Lietuvos bankas.

Elektroninių pinigų įstaiga ir mokėjimo įstaiga ketvirčiui pasibaigus, per 20 dienų privalo pateikti Lietuvos bankui Ataskaitą. Elektroninių pinigų įstaiga arba mokėjimo įstaiga, negalinti laiku pateikti Ataskaitos, privalo iš anksto raštu informuoti Lietuvos banką ir nurodyti priežastis.

  • Individuali veikla — savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.
  • Verslo organizavimo teisinės formos | raktaspoilsiui.lt
  • Temos: Finansai.
  • Отчаянный парень, - пробормотал Хейл себе под нос.

Ataskaitą elektroninių pinigų įstaiga ir mokėjimo įstaiga teikia Lietuvos bankui per Lietuvos banko informacinę sistemą.

Svarbi informacija