Žymos išdavimo kortelės klaida

žymos išdavimo kortelės klaida

olimpinė prekyba demonstracinėje sąskaitoje

Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įmonės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimąkad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir: 1.

Pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP.

žymos išdavimo kortelės klaida

Prašymą išduoti įmonės kortelę teikiant Administracijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedamos reikalingų pateikti dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

  • Teikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentus, asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba deklaravęs išvykimą iš Lietuvos.
  • Noriu gauti ATK ir/ar LR pasą - Migracijos departamentas

Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb. Prašymas pakeisti įmonės kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystės ar tos dienos, žymos išdavimo kortelės klaida kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida kortelėje klaidingai įrašyti duomenys, nurodyti prašyme išduoti įmonės kortelę. Įmonės kortelės išdavimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba dokumento, patvirtinančio valstybės žymos išdavimo kortelės klaida sumokėjimą mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalopateikimo datos.

žymos išdavimo kortelės klaida

Įmonės kortelės išdavimo terminas gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų. Įmonės kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai.

Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams. Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimąkad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir: 1.

Pakeitus prarastą ar pavogtą įmonės kortelę, kortelės galiojimo laikas yra toks pats kaip ir ankstesnės įmonės kortelės. Jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą įmonės kortelę pateikimo dieną likęs įmonės kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis negu dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra kaip užsidirbti pinigų agar io metai.

rasti dvejetainių variantų strategijas

Pakeitus blogai veikiančią įmonės kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią įmonės kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė įmonės kortelė.

Tokiu atveju valstybės rinkliava už įmonės kortelės pakeitimą neimama.

žymos išdavimo kortelės klaida darbas pensininkui internete be investicijų

Įmonės kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei yra grąžinta keičiama blogai veikianti, klaidingai personalizuota ar atnaujinama pasikeitus įmonės registracijos duomenims kortelė.

Mokėjimo žymos išdavimo kortelės klaida arba kvite nurodomi šie rekvizitai: Gavėjas — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Įmonės kodas —

Asmens tapatybės kortelė: el. paslaugos ir el. parašas

Svarbi informacija