Brokerių sąrašą. NT brokerių sąrašas - LNTAA

Draudimo brokerių rūmai - Narystė

Priežiūros institucija išbraukia iš draudimo brokerių įmonių sąrašo draudimo brokerių įmonę, kuri: 1 pažeidė draudimo produktų platinimo veiklos sąlygas; 2 pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 3 pateikia prašymą išbraukti ją iš šio sąrašo; 4 nepradeda vykdyti draudimo produktų platinimo veiklos brokerių sąrašą 12 mėnesių nuo įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą dienos; 5 nebevykdo draudimo produktų platinimo veiklos ilgiau kaip 12 mėnesių.

tarpininkavimo demonstracinės sąskaitos sarafanka uždarbio internete

Per 5 darbo dienas brokerių sąrašą šio straipsnio 1 dalyje numatytų brokerių sąrašą nustatymo dienos priežiūros institucija priima sprendimą išbraukti draudimo brokerių įmonę iš draudimo brokerių įmonių sąrašo. Šis sprendimas privalo būti išsamiai motyvuotas.

Apie priimtą sprendimą ir jo motyvus priežiūros institucija praneša draudimo brokerių įmonei.

brokerių sąrašą

Iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbrauktas asmuo ir jo dalyvis neturi teisės verstis draudimo brokerių įmonės veikla ir kreiptis dėl pakartotinio įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą vienus metus nuo sprendimo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš draudimo brokerių įmonių sąrašo, priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai brokerių sąrašą brokerių įmonė iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbraukta šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

brokerių sąrašą satoshi nakamoto baltas popierius

Svarbi informacija