Darbo galimybių strategijos,

darbo galimybių strategijos

Priimta rezoliucija dėl — m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos m.

dvejetainiai variantai, kur to išmokti

Jaunimo Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimta Rezoliucija dėl — m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos.

darbo galimybių strategijos konservatyvi prekyba yra ta

Suteikti galių. Susieti — sudaryti galimybes jaunuoliams patirti mainus, bendradarbiavimą, kultūrinę ir pilietinę veiklą Europos kontekste bei pasinaudoti esamų finansavimo mechanizmų galimybėmis.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe. Pareiga pagal kompetenciją rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, darbo galimybių strategijos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės iki šiol buvo numatyta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tik viešajam sektoriui. Valstybės institucijos priemones lygioms galimybėms užtikrinti numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybių institucijos — savivaldybės strateginiame plėtros plane ir  ar  savivaldybės strateginiame veiklos plane.

Suteikti galių — remti kokybiško darbo su jaunimu plėtojimą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, įskaitant šios srities politikos plėtojimą, jaunimo darbuotojų rengimą, teisinių sistemų kūrimą ir pakankamų išteklių skyrimą.

Pagrindinės naujovės įtvirtinamos dokumente: Atnaujintas struktūrinio dialogo jaunimo srityje procesas. Kartu su nauja strategija įteisintas naujas pavadinimas — ES Jaunimo dialogas.

Įsteigiama nauja pareigybė — ES jaunimo reikalų koordinatoriaus. Šios pareigybės atsakomybė yra padidinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą ES lygmeniu jaunimo klausimais.

darbo galimybių strategijos

Įvedami ES jaunimo reikalų darbo planai ir Strategijos įgyvendinimo rodiklių sistema. Įdiegiamas finansavimo ES lėšomis sistema, t.

Sukuriama ES Jaunimo strategijos platforma — jaunimo srities pagrindinių partnerių susitikimas ir Strategijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas.

darbo galimybių strategijos

Įdiegiamas naujas instrumentas Valstybėms Narėms bendradarbiauti — Būsimos nacionalinės darbo galimybių strategijos planavimo dokumentai. Savanorišku pagrindu sudaromi ir pasidalinami Valstybių narių prioritetais pagal ES jaunimo strategiją.

darbo galimybių strategijos kaip dirba paskolų brokeriai

Daugiau informacijos galima rasti  čia.

Svarbi informacija