Miško pasirinkimo strategija

Lietuvos girios ateina į Vilnių: „Nenurimsime, nes kito pasirinkimo nėra” | Sąjūdis

miško pasirinkimo strategija

Strasbūro laiku miško pasirinkimo strategija Vilniaus laiku vyko bendras, neeilinis EP Žemės ūkio ir miško pasirinkimo strategija plėtros komiteto, EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdis, kuriame keistasi nuomonėmis su už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingu komisaru Philu Hoganu dėl ES miškų strategijos įgyvendinimo.

Iš tiesų, tiek komisaro pateikta statistika, tiek Komisijos planai, tiek ir europarlamentarų klausimai rodo, kiek daug miško tema yra svarbi daugeliui europiečių.

  • Я поменялся сменой с новым сотрудником.

  • Ar įmanoma uždirbti internetu?
  • Никакого кольца.

  • Saugias pajamas internetu

Svarbi nepriklausomai nuo to, ar jie labiau domisi aplinkosauga, ar pramone ir prekyba, ar švietimu ir aukštosiomis technologijomis. Iki vėlumos užsitęsusiame bendrame Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros AGRIAplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos ENVE ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ITRE komitetų posėdyje dėl ES miškų strategijos įgyvendinimo, Komisaras pabrėžė, jog mes šiuo metu esame pereinamajame laikotarpyje nuo anglimi pagrįstos į anglies dvideginio neišmetančią ekonomiką.

Todėl miškų, kaip anglies dvideginio perteklių sulaikančios ekosistemos dalies vaidmuo ateityje tik augs.

miško pasirinkimo strategija

Atitinkamai darnaus miškų valdymo klausimai, žmogaus veiklos ir aplinkos suderinamumo tematika užima svarbią vietą ES institucijų darbotvarkėje. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad šiuolaikinis miškų ūkis yra toli nuėjęs nuo tradicinių stereotipų, kuomet jis buvo pasirinkimo brokerio scenarijus kaip aukšto darbo intensyvumo ir žemės pridedamosios srities ūkinė veikla.

Ramūnas Karbauskis: Mokesčiai už mišką į jį turi ir sugrįžti

Šiuolaikinė miško pramonė dalyvauja aktyviai ir ES inovacijų darbotvarkėje, kuria aukštos pridėtinės vertės, sudėtingų technologijų produktus bei paslaugas. Septintajame Aplinkos veiksmų plane ES siekia stiprinti miškų valdymą, kovoti su miško teritorijų nykimu, skatinti darnų miškų valdymą ir miškų daugiafunkciškumą. Miškų tvarkymui m. Europos Sąjungos finansiniame laikotarpyje yra numatyti apie 2 mlrd.

geležies kondoro variantai

Numatoma, kad šiuo finansavimu pasinaudos apie 90 tūkstančių paramos gavėjų visoje Europos Sąjungoje. Miškotvarka užima svarbų vaidmenį ir Europos Sąjungos išorės santykių darbotvarkėje.

Lietuvos girios — Šimonių, Punios, Labanoro, Žalioji ir kitos — rengia spalio 25 dieną teatralizuotą procesiją Gedimino prospektu, kad primintų: mūsų sengirės taip pat išeina į nebūtį — be veiksmingos valstybės apsaugos po pjūklais krenta dar išlikę didieji Lietuvos miškai. Todėl spalio 25 dieną, 12 valandą visi kviečiami rinktis prie LR Seimo, miško pasirinkimo strategija žvėrių ir kitų miško būtybių kaukėmis, nešini žvakėmis. Nuo ten gedulinga iškirstų miškų eisena pajudės Gedimino prospektu iki Vyriausybės.

ES, įgyvendindama klimato kaitos padarinių mažinimo tikslus, aktyviai prisideda prie tropinių miškų išsaugojimo iniciatyvų. Kartu, visgi komisarui teko pripažinti, jog šioje srityje ES gali nuveikti kur kas daugiau, ypač besivystančiose šalyse.

miško pasirinkimo strategija

Šio vakaro diskusijoje dėl ES miško politikos ateities buvo akcentuota, jog net ir būdamos artimos, ES valstybės narės visgi susiduria su skirtingais miškotvarkos iššūkiais. Todėl šioje srityje svarbu išlaikyti miško pasirinkimo strategija valdymo principus. ES lygmeniu turi būti nustatomi tik bendro pobūdžio miško pasirinkimo strategija plėtros ir tvarumo tikslai.

Selected media actions

Miškų politika buvo ir lieka labai svarbi Lietuvos ūkio šaka. Bendrame europiniame kontekste Lietuva kol kas atrodo ganėtinai prieštaringai.

Vieną vertus, mūsų šalis pasižymi vienais didžiausių santykinių miškų plotų, turime gerai išvystymą miško pramonę, šis sektorius puikiai dalyvauja miško pasirinkimo strategija gerą dešimtmetį vykstančioje atsinaujinančios energetikos revoliucijoje.

Neretai atskiros mūsų šalies iniciatyvos yra pateikiamos kaip gerosios tarptautinės praktikos pavyzdžiai. Tačiau naujoji šalies vyriausybė netrukus susidurs su gausiais miškotvarkos, darnaus miško panaudojimo reglamentavimo iššūkiais, sąlygotais daugelio anksčiau padarytų neatsakingų sprendimų.

Lietuvos miško politikos sėkmė ir savalaikis pribrendusių reformų įgyvendinimas turi didžiulį potencialą prisidėti prie tolygesnės mūsų šalies plėtros bei geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų kūrimo visuose Lietuvos regionuose.

Ramūnas Karbauskis: Mokesčiai už mišką į jį turi ir sugrįžti Klausimas K : Kaip ketinate spręsti rezervuotų miškų nuosavybės atkūrimui klausimą? Atsakymas A : Tikriausiai niekas nepaneigs to fakto, kad geriausiai mišku gali pasirūpinti atitinkamos srities profesionalai — miškininkai, nesvarbu ar jie dirbtų valstybinėje miškų žinyboje ar privačioje struktūroje.

Svarbi informacija