Paraiška galimybėms, Praktikos pasiūlymai

Finansavimas

galimybės 60 sekundžių apžvalgos

Finansavimo skyrimas Finansavimo tikslas Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Verslas Remiamos veiklos Grupinis labai mažų, mažų, vidutinių įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir ar Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Tinkamos išlaidos pareiškėjams: projektą paraiška galimybėms personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo paraiška galimybėms išlaidos; informavimas apie projektą; projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą.

kaip atidaroma demonstracinė sąskaita dolerio eurų svyravimas

Tinkamos išlaidos galutiniams naudos gavėjams labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms paraiška galimybėms stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos dalyvių kelionės ir pragyvenimo šalyje, paraiška galimybėms vyksta tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, išlaidos paraiška galimybėms įkainiai.

Finansavimo intensyvumas: pareiškėjams - iki procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų; galutiniams naudos gavėjams labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms - iki 50 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Galutiniai naudos gavėjai - mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą gamybos ir paslaugų sektoriuose.

paraiška galimybėms

Svarbi informacija