Informacinė piniginė

informacinė piniginė

informacinė piniginė

Disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje sąskaitoseapribojimas ir išieškojimas iš tokioje sąskaitoje sąskaitose informacinė piniginė piniginių lėšų KEISTA: 1. XI nuo 10 01 Žin.

video kas yra pinigai kaip užsidirbti pinigų

XI nuo 07 01 Žin. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje bitcoin akimirksniu į savo piniginę sąskaitoje sąskaitosearba disponavimo tokioje sąskaitoje sąskaitose laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti piniginių informacinė piniginė išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųvykdo elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą šio Kodekso, Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas skolai ir informacinė piniginė išlaidoms padengti.

informacinė piniginė

Šiame nurodyme turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo ar priverstinio lėšų nurašymo pagrindas, piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma ir reikalavimų patenkinimo eilė. Jei ši suma nenurodyta, apribojamas disponavimas visomis skolininko sąskaitoje sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis.

Account Options

Kitų institucijų ar pareigūnų, turinčių teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųpateikiamuose nurodymuose turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo arba priverstinio lėšų nurašymo pagrindas ir piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma.

Institucija ar pareigūnas, informacinė piniginė teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųprivalo pranešti skolininkui apie dėl jo piniginių lėšų priimtą sprendimą.

ženklo ženklas

Kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą gavusios šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus antstolio, kitų institucijų ar pareigūno nurodymus, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia šiems nurodymams įvykdyti reikalingus duomenis, nurodytus Piniginių lėšų apribojimų informacinės informacinė piniginė nuostatuose.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus informacinė piniginė iš Turto arešto aktų registro apie skolininko piniginių lėšų areštą areštus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas sustabdomi ir nevykdomi tiek, kokio dydžio piniginių lėšų suma yra areštuota.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje iš Turto arešto aktų registro gavus antstolio nurodymą areštuoti skolininko pinigines lėšas, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas vykdomi Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka laikantis šio Kodekso straipsnio 3 dalyje ir straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Sprendimo paskirtis PLAIS dėka visos valstybės mastu vykdomas centralizuotas skolų išieškojimo procesas. Šiame procese per integracines sąsajas, siunčiant duomenis tik elektroniniu būdu, dalyvauja visi Lietuvos teritorijoje veikiantys išieškotojai ir kredito, mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigos toliau — kredito įstaigoskuriose yra skolininkų lėšos. PLAIS — tai automatiškai veikianti informacinė sistema, kuri sudaro sąlygas visoms priverstinio išieškojimo teisę turinčioms institucijoms vienodu būdu teikti kredito įstaigoms piniginių lėšų nurašymų ir apribojimų nurodymus, užtikrina nurašymo nurodymų vykdymo eiliškumą atsižvelgiant į šių nurodymų reikalavimų patenkinimo eilę, ir proporcingai paskirsto skolininko lėšas išieškojimą vykdančioms institucijoms. Priverstinio išieškojimo teisę turinčios institucijos operatyviai gauna informaciją apie savo pateikto nurodymo vykdymą ir yra automatiškai informuojamos informacinė piniginė kitų nurodymų informacinė piniginė prisijungimą prie išieškojimo. PLAIS yra uždara sistema, kuri duomenis gauna ir teikia per web servisus, duomenis šifruojant ir pasirašant.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro apie areštą areštus pagal teismo nutartį nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko lėšoms su nurodytu reikalavimų patenkinimo eiliškumu arba duomenis apie tai, informacinė piniginė nurodymą pateikia antstolis, institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųvykdomi pateikti tos pačios ir ar pirmesnės eilės nurodymai šio Kodekso straipsnio 3 dalyje ir straipsnyje nustatyta tvarka.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus visus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse numatytiems nurodymams vykdyti reikalingus duomenis, informacinė piniginė lėšos Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir šio Kodekso informacinė piniginė nustatyta tvarka paskirstomos pagal reikalavimų patenkinimo eilę ir reikalaujamos sumos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamos į kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigas nurodymams vykdyti.

Kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigos, gavusios nurodymus dėl piniginių lėšų nurašymo, privalo nurodytas sumas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pervesti į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka pateiktuose nurodymuose nurodytą antstolio depozitinę ir ar institucijos, turinčios teisę duoti nurodymus nurašyti skolininko pinigines lėšas informacinė piniginė skolininko sąskaitos sąskaitųsąskaitą.

Nurodymą priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas pateikęs antstolis, pareigūnas ar institucija, nustatę, kad gauta pinigų suma yra informacinė piniginė, negu reikia reikalavimams patenkinti, arba kad gautos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo privalo pinigines informacinė piniginė, viršijančias reikalavimus, grąžinti skolininkui.

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidos apmokamos iš skolininkų piniginių lėšų.

  1. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) | VĮ Registrų centras
  2. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) | Naujasis knygnešys

Tam skolininkai šios sistemos tvarkytojui moka nustatyto dydžio Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokestį, kurį be atskiro skolininko nurodymo pagal sistemos tvarkytojo pateiktą nurodymą nurašo kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaiga.

Mokesčio dydį ir nurašymo, grąžinimo tvarką nustato Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos valdytojas.

Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

Antstolis, kita institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųneatlygina Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidų, informacinė piniginė atvejus, kai lėšos buvo nurašytos dėl šių subjektų neteisėtų veiksmų.

Piniginių lėšų apribojimų informacinės informacinė piniginė tvarkytojas gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų jų filialų ir atstovybių bei fizinių asmenų atidarytas ir uždarytas sąskaitas kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigose.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Norėdami gauti informacinė piniginė, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

pamm investavimo patarimai kaip atsiimti satoshi naudojant freebitcoin

Svarbi informacija